Palvelumme

ALITUSPALVELUT, SUUNTAPORAUS JA TUNKKAUS

SINNE MINNE EI MUUTEN PÄÄSE & TAVALLA JOTA EI JUURI HUOMAA

Suuntaporaus on tekniikka, jolla kaapeleita ja putkistoja asennetaan maan alle lähes jälkiä jättämättä.
Suuntaporauksen avulla asentaminen onnistuu paikkoihin, joihin ei muuten pääse.

Suuntaporaus on ympäristöystävällinen ja vähäpäästöinen menetelmä. Se on ainoa putkien ja
kaapeleiden koneellinen asennustekniikka, joka on sallittu luonnonsuojelualueilla.

Mahdolliset esteet kierretään kauko-ohjausta käyttäen, ja putket asennetaan olemassa
olevien rakenteiden alle. Asfaltti ja kiveykset jäävät koskemattomiksi.

Tyypillisiä suuntaporaus kohteita ovat: teiden alitukset / vesistöjen alitukset / rakennusten alitukset /
vesi- ja viemärijohtojen asennukset / maalämpöputkistojen asennukset

 

"

Yrityksemme asiakaslupaus on olla ketterä ja joustava toimittaja,
joka toteuttaa ja ylittää asiakkaan odotukset niin aikataulun
kuin laadun osalta. Aina ympäristön huomioiden.